Kolacja wigilijna w Kopriwszticy

Spędzane w Kopriwszticy Boże Narodzenie na długo pozostało nam w pamięci. Gdy wieczorem wychodziłyśmy na spacer, a wiszący nad rzeką księżyc oświetlał rozsypane na jej brzegach domy, wydawało nam się to miasteczko zupełnie w swoim pięknie nierealne. Tak więc — ze względu na swoją niepowtarzalną oprawę — „kolęda” w Kopriwszticy miała dla nas szczególny urok. Tu też przypomniano nam stare, …

W STAROBUŁGARSKIEJ „KYSZTI”

Niepowtarzalny nastrój bielonych wapnem i wyłożonych barwnymi kilimami starych izb odnaleźć można jeszcze niekiedy w jakiejś podbałkańskiej wsi albo zagubionym wśród gór miasteczku, jak Bożenci lub Kałofer. Nam spotkanie z dawną Bułgarią udało się w Kopriwszticy, gdzie każdy ze starych domów stanowi swoiste muzeum. Wydaje się, że w tej niewielkiej mieścinie, w której kiedyś rodziły się idee bułgarskiego odrodzenia narodowego …

ZIMOWE WRÓŻBY

W Bułgarii zima była od wieków porą wróżb i przepowiedni. Właśnie tułaj, gdzie delikatne uprawy warzyw, owoców i kwiatów wymagały wyjątkowo sprzyjających warunków atmosferycznych, ten czas biernego oczekiwania niósł ze sobą szczególny niepokój przed niewiadomym. Z uwagą więc obserwowano wszystkie znaki na niebie i ziemi, starając się odgadnąć z nich przyszły urodzaj uśpionych pod śniegiem sadów i winnic, a także …

Degustacja win

Patron bułgarskich winiarzy, Trifon Zarezan, ostrzegał amatorów wina:
„Pyrwata czasza za zdrawe, wtorata za radost, tretata za wesełba, czetwyrtata za łudost”
(pierwszy kielich dla zdrowia, drugi dla radości, trzeci dla wesołości, czwarty dla szaleństwa).
Dla cudzoziemców, którzy na własnej skórze wypróbować pragną wiarygodność owej starej maksymy, organizuje się w Bułgarii degustacje win. Odbywają się one zazwyczaj w tzw. winiarskich izbach …

Święta Trifona

Ze wszystkich zimowych świąt najciekawszy był jednak dla nas dzień święta Trifona, dzień na przełomie zimy i wiosny. Wprawdzie 14 lutego nie został oznaczony na czerwono w kalendarzach, ale świętuje w tym dniu cała niemal Bułgaria.
I chociaż Trifon Zarezan — ludowy święty — nie znalazł miejsca w cerkiewnych ikonostasach, ma je przecież w sercach wszystkich winiarzy i amatorów wina.…